Bezpieczna i przyjazna szkoła w gminie Skawina

 
 
 
ORGANIZATOR: MAŁOPOLSKI  URZĄD WOJEWÓDZKI - MINISTERSTWO  EDUKACJI  NARODOWEJ
 

PROGRAM:  BEZPIECZNA  I  PRZYJAZNA  SZKOŁA

WARTOŚĆ PROJEKTU: 38 810,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 34 630,00 zł

 

Projekt polegał na zrealizowaniu warsztatów z uczniami, spotkań z rodzicami, zajęć z nauczycielami oraz zorganizowaniu konferencji kadry szkół w zakresie występowania zjawiska przemocy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem problemu cyberprzemocy.

Głównym celem projektu jest zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, wynikających ze zjawiska cyberprzemocy na terenie Gminy Skawina.

Realizacja celów projektu możliwa jest poprzez zaangażowanie rodziców i nauczycieli jako równorzędnych partnerów w procesie wychowania i działaniach profilaktyki, tj.:

  • wyposażenie uczestników zajęć (nauczycieli, rodziców i uczniów) w wiedzę i osobiste kompetencje, ułatwiające aktywne korzystanie z przestrzeni wirtualnej oraz reagowanie w sytuacji kryzysu spowodowanego przemocą rówieśniczą, a także
  • wzbudzenie motywacji i zainspirowanie uczestników zajęć, aby aktywniej kształtowali indywidualną wizję przyszłości edukacyjnej, opartą na permanentnej edukacji i elastyczności preferencji korzystania z mediów cyfrowych oraz komunikacji opartej na relacjach wolnych od zachowań przemocowych;
  • wyposażenie w rodziców i nauczycieli w kompetencje potrzebne do identyfikacji zagrożenia związanego z przemocą rówieśniczą, cyberprzemocą oraz w umiejętności związane z radzeniem sobie w takich sytuacjach.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.