Zagospodarowanie centrum wsi w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 601011K w rejonie kościoła i przedszkola w miejscowości Facimiech

ORGANIZATOR: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
 
PROGRAM:  Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 604 847,62   zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  782 528,73  złOpis projektu:

 

Zadanie ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Facimiech poprzez z rozbudowę drogi gminnej nr 601011K. Zadanie podzielono na dwa odcinki, z czego pierwszy odcinek objęty opracowaniem wynosi ok. 86 m, a drugi ok. 260 m. W stanie istniejącym droga posiada jezdnię dwukierunkową, dwuspadową o zmiennej szerokości (od 4,35m do 5,35m) i zmiennym pochyleniu poprzecznym. Droga posiada nawierzchnię asfaltową.Wzdłuż drogi znajdują się posesje prywatne, największy w regionie konny ośrodek jeździecki oraz sklep spożywczy. Po lewej stronie drogi znajdują obiekty użyteczności publicznej tj. Przedszkole Samorządowe (w pobliżu którego występuje parking przy krawędzi drogi, z możliwością parkowania równoległego), kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, jak również budynek plebanii. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do rowów przydrożnych oraz w przyległy teren. Przedmiotowe zadanie obejmuje realizację inwestycji w rejonie przedszkola, gdzie zaplanowano m.in. wykonanie chodników i miejsc postojowych, przebudowę rowów przydrożnych, wykonanie pobocza, przebudowę rowu przydrożnego oraz ogrodzenia oraz wykonania w odwodnienia liniowego, jak również w rejonie kościoła, gdzie zaplanowano m.in. wykonanie jezdni asfaltowej, wykonanie miejsc postojowych, chodników oraz zatoki autobusowej wraz z przejściami dla pieszych, remont oraz przebudowę istniejących rowów przydrożnych, wykonanie nowych rowów przydrożnych, wykonanie odwodnienia liniowego, wykonanie poboczy i przepustów, a także przebudowę skrzyżowań z jezdnią manewrową oraz drogą gminną nr 601001K. Łączna długość planowanych nowych odcinków chodnika to 241 m. Łączna ilość przebudowanych skrzyżowań to 3 sztuki. Łączna ilość zatok autobusowych to 1 sztuka.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.