Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2020

Wystartowały przygotowania do Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2020!

Za nami intensywne dyskusje o możliwości realizacji DOPIS w tym wyjątkowym roku i wyjątkowych warunkach. Na spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, które odbyły się w dniach 12.05 i 30.06.2020, zdecydowaliśmy, że podejmujemy wyzwanie i organizujemy nasze wspólne wrześniowe wydarzenie.

Ze względu na inne niż dotąd warunki i wyzwania, tegoroczny DOPIS będzie trochę innym niż do tej pory wydarzeniem. Zmienią się warunki organizacyjne imprezy, natomiast jej cele pozostają takie same. W ramach Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2020 chcemy:

 • Pokazać mieszkańcom Gminy Skawina, jakie stowarzyszenia i fundacje działają na jej terenie oraz jak można skorzystać z ich propozycji
 • Zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach lokalnych organizacji, włączenia się w wolontariat, członkostwa w stowarzyszeniach i wspólnego działania na rzecz społeczności
 • Coraz lepiej poznawać się, współdziałać i rozwijać w gronie organizacji.
   

Przed nami czas intensywnych przygotowań do Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2020 – jak będzie wyglądał?


Na początek – decyzja dotycząca formy udziału w DOPIS.
W tym roku, ze względu na konieczność dostosowania się do warunków związanych z epidemią, możliwe będą trzy formy udziału w DOPISie:

 • realizacja wydarzenia przez NGO/grupę w jej siedzibie (lub siedzibie innej NGO) w dniach 10–12.09.2020 r.
 • realizacja aktywności organizacji/grupy w Parku Miejskim, bez stałego stanowiska w formie namiotu, ale poprzez konkretne działanie (np. wspólny trening, pokaz, plener malarski, happening, turniej), 13.09.2020 r. (w przypadku dużej liczby chętnych wydarzenie może zostać rozszerzone na 12.09.2020 r.)
 • prezentacja organizacji/grupy na stanowisku w Parku Miejskim - 13.09.2020 r. (podobnie jak w poprzednich latach, tylko w podziale na dwie lub trzy tury np. dopołudniowa i popołudniowa)


Ważnym ustaleniem, które poczyniliśmy wspólnie na podstawie dyskusji odbytych podczas spotkań i ankiety online, jest wybór tegorocznego tematu przewodniego DOPIS – będzie to WOLONTARIAT.

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania spotkania w formie nagrania video które przedstawia wszystkie zalożenia: KLIKNIJ TUTAJ
 

Organizacje mają czas do 19.07.2020 r., aby wybrać najwygodniejszą dla siebie formę i zgłosić się do udziału w DOPIS 2020. Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ
Przed zgłoszeniem można też skonsultować swój pomysł lub wszelkie wątpliwości z konsultantką COP, Joanną Czarnik.


Wspólne przygotowania do realizacji DOPIS 2020 toczyć się będą pełną parą przez całe wakacje. Każdą z organizacji i grup biorących udział w wydarzeniu zachęcamy do zaangażowania w jego tworzenie. Już dziś zapraszamy na spotkania poświęcone różnorodnym zagadnieniom:

 • 16.07.2020 r. – spotkanie sieciujące w plenerze: m.in. możliwość konsultacji pomysłów dotyczących udziału poszczególnych NGO w DOPISie
 • 20.07.2020 r. – spotkanie dotyczące tegorocznego tematu przewodniego WOLONTARIAT
 • 21.07.2020 r. – spotkanie dotyczące gry stanowiskowej stanowiącej nieodłączny element DOPISu i jej modyfikacji odpowiedniej do tegorocznego przebiegu wydarzenia
 • 23.07.2020 r. – spotkanie dotyczące promocji DOPISu i nowych pomysłów na dotarcie do mieszkańców.

Zapraszamy każdą z organizacji do wyboru jednego z tematów, wzięcia udziału w spotkaniu i włączeniu się we wspólne przygotowania.

Start promocji wydarzenia wśród mieszkańców planujemy na koniec sierpnia 2020 r.; wtedy też będą intensyfikować się nasze przygotowania organizacyjne.

Wszystkie bieżące informacje o spotkaniach i wspólnych działaniach można znaleźć na grupie na Facebooku #miastootwartenango, w Kalendarzu działań COP oraz na stronie www.gminaskawina.pl

Dlaczego warto wziąć udział w DOPIS 2020?

 • Aby pokazać mieszkańcom gminy działania swojej organizacji lub grupy społecznej
 • Aby zachęcić mieszkańców do skorzystania z oferty NGO lub grupy
 • Aby znaleźć nowych wolontariuszy lub członków
 • Aby lepiej poznać inne organizacje i grupy oraz nawiązać i wzmocnić współpracę


Co zapewniają główni organizatorzy wydarzenia (Gmina Skawina, Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)?
 

 • zaplecze techniczne i organizacyjne do prezentacji NGO w wybranej formie (np. namiot, pomoc w znalezieniu lokalu, niewielki budżet na materiały niezbędne do przeprowadzenia aktywności)
 • promowanie każdej NGO (m.in. informacje na stronie Gminy, w portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych)
 • pomoc w opracowaniu pomysłu na ciekawe i bezpieczne zaprezentowanie NGO podczas DOPIS 2020


Jakie zaangażowanie ze strony organizacji i grup będzie potrzebne?

 

 • Zgłoszenie swojego udziału do 19.07.2020 r.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji działań organizacji w min. jednej z możliwych form, z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z epidemią
 • Pozostawanie w bieżącym kontakcie z głównymi organizatorami i innymi NGO za pośrednictwem wyznaczonej osoby kontaktowej z organizacji
 • Udział we wspólnych działaniach przygotowawczych (min. jedna z grup tematycznych: gra stanowiskowa, promocja, temat przewodni, logistyka)


W razie wszelkich pytań, wątpliwości lub nowych pomysłów zapraszamy do kontaktu z konsultantką COP Joanną Czarnik (tel. 883 776 370, joanna.czarnik@bis-krakow.pl).
 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.