Jurczyce - rozbudowa skrzyżowania

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601039K w miejscowości Jurczyce

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PODDZIAŁANIE: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

CEL PROJEKTU: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacyjnej miejscowości Jurczyce poprzez wykonanie rozbudowy skrzyżowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 179 523,42 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 114 230,75 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: do 31-12-2018 r.

 

Opis projektu:
Zadanie inwestycyjne zakłada rozbudowę skrzyżowania dróg gminnych wraz z wlotami na długości ok. 70 m oraz wykonanie dowiązania wysokościowego i sytuacyjnego do istniejących wlotów. Przy tarczy skrzyżowania planuje się budowę zatoki autobusowej o nawierzchni wykonanej z kostki granitowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zaprojektowano lokalizację przejścia dla pieszych.

Wynikami operacji są:
Długość wybudowanych/przebudowanych dróg - 0,0679 km
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego – 561 osoby.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.