Lista instalatorów kotłów

Lista instalatorów:

1. KEMAL Krzysztof Leśniak NIP: 944-208-62-79 adres e-mail: kemal.krzysztof.lesniak@gmail.com tel.: 501 178 926

2. Firma Handlowo-Usługowa "KOM-PAN" Piotr Balon NIP: 679-106-41-68 adres e-mail: kotly_kompan@op.pl tel.: 12 276 58 99; 606 409 324; 602 516 575

3. INOWA Sp. z o.o. NIP: 676-250-03-71 adres e-mail: biuro@inowa.pl tel.: 500 610 810

4. INSTAL Piotr Sadek NIP: 944-221-52-68 adres e-mail: piotr.sadek@onet.pl tel.: 510 684 856

5. Levada Sp. z o.o. NIP: 677-238-14-71 adres e-mail: biuro@levada.pl tel.: 12 345 01 90

6. P.H.U. FENIX Tomasz Koza NIP: 679-119-62-89 adres e-mail: fenixtom@gmail.com  tel.: 602 405 559

7. KRAKTHERM Sp. z o.o. NIP: 679-307-02-91 adres e-mail: biuro@kraktherm.pl  tel.: 534 534 266

8. Piotr Kusz NIP: 679-287-91-80 adres e-mail: piotrekkusz@interia.pl  tel.: 506 774 952

9. HAUSTECHNIK Marek Kołodziejczyk NIP: 944-194-91-23 adres e-mail: biuro.haustechnik@gmail.com  tel.: 515 295 862

Gmina Skawina nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przedstawionych przez podmioty zainteresowane wpisem na listę oraz odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na liście lub danych zgłoszonych we wniosku o wpis na listę, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści na niej umieszczonych.

Na liście zamieszczone są podmioty, które dokonały poprawnego zgłoszenia oraz deklarują, że podmioty i osoby realizujące zlecenia w ich imieniu posiadają wszelkie uprawnienia wymagane prawem krajowym oraz producentów montowanych urządzeń i instalacji do realizowanych inwestycji u mieszkańców Gminy Skawina.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.