Edukacja ekologiczna 2017

Rodzinna i aktywna proekologiczna edukacja mieszkańców Gminy Skawina

 

ORGANIZATOR:  WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
 
PROGRAM:   EDUKACJA  EKOLOGICZNA - 2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 49 350,00  zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  39 400,00  zł
 

Zakres rzeczowy zadania pn.: „Promowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Gminy Skawina”  obejmował realizację następujących wydarzeń:
• Konkursy dla dzieci w przedszkolach,
• Konkursy dla dzieci w szkołach podstawowych,
• Happeningi – Kąciki ekologiczne,
• Wydarzenia rowerowe,
• Utworzenie ogródków tematycznych,
• Akcja edukacyjna „Wymień odpad na sadzonkę”.
Termin realizacji zadania: do 30.09.2017 r.

1. Konkursy dla dzieci w przedszkolach.
Tematem konkursu dla dzieci przedszkolnych (3-6 lat) było wykonanie latawca z odpadów.
Prace konkursowe były wykonywane zgodnie z regulaminem oraz harmonogramem w zespołach 5 osobowych, a nad przebiegiem  konkursu czuwał koordynator. Wykonywane przez dzieci prace musiały spełniać walory estetyczne oraz funkcjonalne. Oceny prac dokonała komisja składająca się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Prace zostały zaprezentowane i ocenione w skawińskim parku, gdzie poza wyglądem komisja oceniła również funkcjonalność latawców – każdy latawiec przeszedł próbę unoszenia się na wietrze.
• Pierwsze miejsce zdobyło przedszkole w Wielkich Drogach
• Drugie miejsce zdobyło przedszkole nr. 5 w Skawinie
• Trzecie miejsce zdobył Zespół Placówek Oświatowych – odział przedszkolny w Woli Radziszowskiej
Nagrody w ramach tego konkursu miały charakter zespołowy – były to nagrody dla placówki.  Ponad to każde z przedszkoli, które brało udział w konkursie otrzymało nagrodę.

2. Konkurs dla dzieci w szkołach podstawowych
Konkurs w szkołach podstawowych został podzielony na dwa tematy:
• „Plakat -  dbajmy o czyste powietrze” – uczniowie z klas 1-3
• „Graficzny  projektu ogrodu” – uczniowie z klas 4-6
Prace konkursowe zostały wykonane zgodnie z regulaminem oraz harmonogramem w zespołach 5 osobowych, a nad przebiegiem konkursów czuwał koordynator. Wykonywane prace musiały spełniać walory  estetyczne oraz ściśle nawiązywać do tematów. Oceny prac dokonała komisja składająca się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
W temacie „Plakat – dbajmy o czyste powietrze” 
• Pierwsze miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach
• Drugie miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Skawinie
• Trzecie miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej  w Wielkich Drogach
W temacie „Graficzny projekt ogrodu”
• Pierwsze miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie
• Drugie miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach
• Trzecie miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie
Nagrody konkursowe w ramach w/w konkursów miały charakter zespołowy. W przypadku konkursu w temacie „Graficzny projekt ogrodu” nagrodą były również sadzonki do utworzenia ogródków na terenie placówek które zdobyły 1,2 oraz 3 miejsce.
Dodatkowo każda z placówek otrzymała konewki do podlewania roślin znajdujących się na terenie szkoły.

3. Happeningi – Kąciki ekologiczne.
W dniach od 18.09.2017 r. do 28.09.2017 r. na terenie placówek oświatowych z Gminy Skawina miały miejsce wydarzenia związane z wizytą Mobilnego Laboratorium POLoNEs oraz BUSA OZE. Akcja edukacyjna skierowana była do uczniów ze szkół podstawowych. Głównym celem prowadzonych warsztatów było poszerzenie świadomości w temacie przyczyn, ograniczania oraz likwidacji niskiej emisji oraz odnawialnych źródeł energii. Głównym elementem Mobilnego Laboratorium była zadaszona przyczepa na której znajdowały się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji oraz BUS OZE wyposażony w urządzenia prezentujące odnawialne źródła energii.
Wizyta Mobilnego Laboratorium pozwoliła w ciekawy sposób zapoznać młodych mieszkańców naszej Gminy z problemem jakim jest niska emisja oraz ze sposobami jej zwalczania. Jednocześnie dzięki Busowi OZE uczniowie mieli okazję poznać urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii takie jak: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, oraz pompy ciepła.
Mobilne Laboratorium odwiedziło następujące placówki:
• Szkołę Podstawową nr. 4 im. Stanisława Wyspiańskiego (18.09.2017 r)
• Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie (20.09.2017 r.)
• Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie (21.09.2017 r.)
• Szkołę Podstawową nr. 2 im. Kazimierza Wielkiego  (25.09.2017 r.)
• Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach (26.09.2017 r.)
• Szkołę Podstawową im. Walerego Goetla w Zelczynie. (28.09.2017 r.)
Ilość uczniów uczestniczących w warsztatach:
• Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Stanisława Wyspiańskiego: 125 uczniów
• Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie: 75 uczniów
• Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie: 81 uczniów
• Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Kazimierza Wielkiego: 86 uczniów 
• Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach: 53 uczniów
• Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie: 124 uczniów.
Łącznie w warsztatach wzięło udział 544 uczniów.

4. Wydarzenia rowerowe.
W ramach wydarzeń rowerowych zorganizowano trzy wycieczki rowerowe. Wycieczki, były nie tylko okazją do podziwiania urokliwych miejsc z terenu i okolic Gminy Skawina, ale przede wszystkim promocji roweru jako alternatywnego, a zarazem ekologicznego środka transportu.
• I Wycieczka rowerowa.
11 czerwca z placu przy Pałacyku „Sokół” w Skawinie wyruszyła wycieczka rowerowa. Trasa, którą przemierzyli rowerzyści ( 25 osób)  wiodła szlakami Skarbów Blisko Krakowa oraz Wiślaną Trasą Rowerową przez miejscowości: Kopanka, Ochodza, Facimiech, Jaśkowice do Łączan, a stamtąd przez Kamień, Rusocice, Kłokoczyn, Czernichów, Wołowice do Jeziorzan - skąd ruszyli w drogę powrotną do Skawiny. Nad bezpieczeństwem uczestników wycieczki czuwali ratownicy oraz oficer pieszo-rowerowy.
W godzinach od 15.00 do 16.00 rowerzyści wrócili na Błonia Skawińskie, gdzie na każdego uczestnika wycieczki czekał drobny upominek.
• II Wycieczka rowerowa.
Druga wycieczka odbyła się w dniu 12 sierpnia 2017 r. Rowerzyści w liczbie  12, wyruszyli  na trasę w przedziale czasowym w godzinach 9:00-10:00 spod Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie. Trasa przebiegała  ulicami: Tyniecką, Wielogórską, Podgórki Tynieckie, ścieżką w Rezerwacie Skołczanka oraz ulicami: Obrony Tyńca, Bolesława Śmiałego, Bernardyńską. Krótki odpoczynek miał miejsce  w okolicy przeprawy promowej. Do Piekar rowerzyści dotarli promem oraz  ul. Promową do kładki pieszo-rowerowej przy Stopniu Wodnym Kościuszko, a następnie ścieżką obok drogi nr 780. Po przejechaniu odcinka drogi 780 trasa wiodła ścieżką biegnącą wzdłuż zabudowań w kierunku boiska sportowego. Kolejny przystanek  miał miejsce przy promie w Piekarach. Następnie polną drogą rowerzyści wjechali  na wał i udali się  w kierunku Spyrlaczowej Jamy. Dalej trasa prowadziła do przeprawy promowej w Jeziorzanach. Rowerzyści wrócili  do Skawiny Wiślaną Trasą Rowerową do mostu przy ul. Piastowskiej i dalej do Parku Miejskiego. Nad bezpieczeństwem uczestników wycieczki czuwali ratownicy oraz oficer pieszo-rowerowy. Na mecie wycieczki na każdego rowerzystę czekał drobny upominek.
•III Wycieczka rowerowa.
W ostatnią niedzielę wakacji – 27 sierpnia, grupa ponad sześćdziesięciu rowerzystów wyruszyła na trasę III wycieczki rowerowej. Łatwiejszą, 20 km trasę, wybrały rodziny z dziećmi, trudniejszą 48 km, przemierzali wprawieni rowerzyści.  Nad bezpieczeństwem uczestników wycieczki czuwali ratownicy oraz oficer pieszo-rowerowy.
Trasa łatwiejsza została przygotowana specjalnie dla najmłodszych rowerzystów, a jej długość (w dwie strony) wyniosła około 20 km. Uczestnicy przemierzyli odcinek: Skawina (Rynek) – Skawina, ul. Tyniecka – ścieżka na wałach (prawy brzeg Wisły) – przeprawa promowa w Tyńcu – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kolna”. Powrót - tą samą trasą.
Rowerzyści, którzy wybrali trasę trudniejszą, liczącą ok. 48 km pokonali trasę: Skawina (Rynek) – Kopanka – Ochodza – Facimiech – Pozowice - Czernichów (przeprawa promowa) – Wołowice – Jeziorzany – Ściejowice – Piekary (przeprawa promowa) – Tyniec – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kolna” – ścieżka na wałach (prawy brzeg Wisły) – Skawina (Rynek).Pierwszym ważnym punktem wycieczki był Tyniec, a dokładniej wycieczka statkiem „Piotruś Pan”, kursującym pomiędzy Tyńcem a Piekarami w gminie Liszki. Drugim ważnym punktem był Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kolna”, gdzie czekał szereg atrakcji m.in.: gra w kule, trampoliny, rzutki, pływanie kajakiem. Ostatni uczestnicy dotarli do Skawiny około godz. 16.00. Na każdego rowerzystę, który dotarł do mety zlokalizowanej w budynku przy ul. Rynek 12 tradycyjnie już, czekał upominek.
Liczba uczestników wydarzeń rowerowych była ściśle uzależniona od warunków atmosferycznych.
• I Wycieczka rowerowa: 25 osób
• II Wycieczka rowerowa:12 osób
• III Wycieczka rowerowa: 63 osoby
Łączna ilość osób biorących udział w wydarzeniach: 100

5.      Utworzenie ogródków
Utworzenie ogródków tematycznych związane było z konkursem w temacie „Graficzny projekt ogrodu”. Sadzonki do utworzenia ogródków otrzymały placówki które w w/w konkursie zajęły odpowiednio 1,2 oraz 3 miejsce, a były to:
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie
• Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
Wybór sadzonek do utworzenia ogródków był uprzednio konsultowany z placówkami.
W dniu 28.09.2017 r. uczniowie wraz z opiekunami (nauczycielami oraz rodzicami)  utworzyli na terenie szkół ogródki  z dostarczonych uprzednio sadzonek. Wydarzenie to było dla dzieci żywą lekcją przyrody oraz okazją do kształtowania swojego najbliższego środowiska. Rolą uczniów było nie tylko utworzenie ogródków ale także późniejsza opieka nad roślinami. Głównym celem zadania było uwrażliwienie dzieci na otaczające je środowisko.

6.      Akcja edukacyjna „Wymień odpad na sadzonkę”.
10 czerwca, w godzinach 9:00-14:00, na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie (PSZOK), przy ul. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8 odbyła się akcja edukacyjna „Wymień odpad na sadzonkę”. Mieszkańcy Gminy Skawina w zamian za przyniesione w tym dniu odpady takie jak: opakowania szklane, makulaturę, butelki PET, puszki aluminiowe, zużyte baterie, sprzęt elektryczny lub elektroniczny otrzymywali sadzonki kwiatów (surfinii, pelargonii), krzewów (irgi, tawuły, pięciornika odmianowego, żywotnika zachodniego, berberysu) oraz drzew (lipy drobnolistnej).  Duże zainteresowanie akcją sprawiło, że specjalnie przygotowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zapełniały się w błyskawicznym tempie.
Celem akcji było promowanie segregacji odpadów, które zebrane w sposób selektywny mogą otrzymać „drugie życie” oraz promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie każdy mieszkaniec może dostarczyć zebrane selektywnie odpady.

Wszystkie wydarzenia w ramach zadania pn.: „Promowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Gminy Skawina” realizowanego w ramach programu Edukacja Ekologiczna 2017 współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie były promowane poprzez:
• Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,
• Stronę internetową Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,
• Stronę internetową LGD Blisko Krakowa – Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,
• Profil facebookowy Gminy Skawina,
• Plakaty,
• Ogłoszenia w parafiach z terenu Gminy Skawina.


 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.