Dane inwentaryzacyjne

Przedstawiamy poniżej dane pozyskane przez Gminę Skawina w trybie udostępnienia informacji o środowisku w postaci raportów zawierających dane dotyczące emisji gazów i pyłów do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska na terenie gminy  w 2017r.

Dane te pochodzą z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). UMWM gromadzi dane z przedsiębiorstw na podstawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat za 2017 rok, składanych przez podmioty korzystające ze środowiska.

Pozyskano również dane z Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie w zakresie listy podmiotów z terenu Gminy Skawina posiadających pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydane przez Starostę Krakowskiego, w którym określona została dopuszczalna wielkość emisji. Starostwo Powiatowe w Krakowie podkreśla że na terenie Gminy Skawina zlokalizowane są również instalacje, których eksploatacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a które podlegają jedynie zgłoszeniu zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Krakowie zaznaczyło, że również Marszałek Województwa Małopolskiego jest organem właściwym do wydawania pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza jak też i pozwoleń zintegrowanych, w których określa się m.in. dopuszczalną wielkość emisji.


Poniżej wskazane dane są częściowo przetworzone przez Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
Informacja została również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina.

Osoby do kontaktu:
Wydział Ochrony Powietrza
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
Justyna Sekuła, Aleksandra Basiura
tel. 12 277 01 68

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.