Grana Sp. z o.o.

Informacja dotycząca działań z zakresu ochrony powietrza przekazana przez Grana Sp. z o.o. (09 stycznia 2020 r.)

Kolejna ważna inwestycja Grany zakończona. Nowe, bardzo skuteczne urządzenie redukujące zapachy kawy zbożowej działa od października 2019 roku. W praktyce oznacza to znaczące zmniejszenie emisji zapachów prażenin.

Dopalacz termiczny - tak nazywa się urządzenie, które zostało zainstalowane na ostatnim z pieców prażalniczych firmy Grana sp. z o.o.. Bardzo skuteczne dopalacze działają już na wszystkich trzech piecach prażących zboża i cykorię. Urządzenia te redukują emisje zapachów, czyli tzw. Lotnych Związków Organicznych (LZO) na poziomie bliskim 100%.

Instalacja nowego urządzenia dopalającego to jedna z najważniejszych - z punktu  widzenia redukcji zapachów - inwestycja Grany w ostatnich latach.

Ocena efektywności instalacji potwierdzona została badaniami emisji przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium. Z uwagi na brak krajowych norm dotyczących zapachów emitowanych przez zakłady produkcyjne, Grana sp. z o.o. wskazała, że emisje na dwóch piecach prażących zboże są niższe niż minimalne dopuszczalne wartości norm niemieckich.

Spółka opracowała kolejne etapy inwestycji środowiskowych.  W planach jest budowa filtra usuwającego pyły cykorii i kawy zbożowej powstające na jednej z wieży suszarniczych.  Prace projektowe zostały już rozpoczęte. Inwestycja, której wartość wyniesie 3,4 mln zł zostanie zakończona w ciągu dwóch lat.
 

Data: 24 stycznia 2019 r.

Grana sp. z o.o. i jej poprzednicy prawni zawsze bardzo dużą wagę przywiązywali i przywiązują do działań mających na celu maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz minimalizowane negatywnego wpływu na społeczeństwo lokalne.

Firma od 20 lat prowadzi działania remontowe i inwestycyjne mające na celu obniżenie emisji i zmniejszenia uciążliwości zapachowej w najbliższym sąsiedztwie zakładu, przeznaczając na nie wielomilionowe nakłady i zawsze działając w oparciu o normy prawne.

Wszystkie wykorzystywane w zakładzie emitory pyłów i gazów są wyposażone w urządzenia oczyszczające powietrze z zawartości zanieczyszczeń przed ich wprowadzeniem do atmosfery: katalityczne i termiczne dopalacze spalin, filtr workowy, filtrocyklony i cyklony.

Grana podejmuje działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej.     
Zapachy związane z wytwarzaniem kaw zbożowych i cykorii powstają głównie w procesach prażenia surowców, stąd też w tych procesach położony jest nacisk na ich usuwanie.
Na przełomie lat 2017 i 2018 kosztem blisko 1,5 miliona złotych uruchomiono w zakładzie nowy termiczny dopalacz spalin do jednego z pieców prażących zboże. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod oczyszczania powietrza wylotowego uzyskano obniżenie zawartości TVOC (lotnych związków organicznych) o 97%.
W planie inwestycyjnym na rok 2019 kosztem około 1 miliona złotych założona jest wymiana kolejnego dopalacza spalin na drugim piecu prażącym zboże o takiej samej konstrukcji jak ten już wymieniony. Powinno to przynieść kolejne ograniczenie emisji zapachowej.

Zapachy związane z wytwarzaniem kaw zbożowych i cykorii - od ponad 100 lat charakterystyczne dla  Skawiny - powstają głównie w procesach prażenia surowców. Jednak w związku z rozwojem technologii i jako efekt wprowadzania nowych rozwiązań przez Spółkę są coraz mniej intensywne. Grana stale poszukuje możliwych do zastosowania rozwiązań w zakresie technologii usuwania zapachów powstałych w procesie prażenia

System emisji pyłów i gazów do atmosfery jest monitorowany, analizowany i regularnie aktualizowany. Pomiary emisji na emiterach są porównywane z danymi określonymi w aktualnej decyzji, tj. pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (wydane w 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa).  Starając się o pozwolenia na emisje pyłów i gazów, Grana sp. z o.o. każdorazowo zmniejszała we wnioskach deklarowane poziomy.

W wyniku podejmowanych działań – mimo zwiększonej produkcji i ilości emitorów  - znacząco obniżyła się ilość emitowanych gazów i pyłów.
 
W latach 2007 do 2018 odnotowano  obniżenie ilości emitowanych substancji:
Dwutlenku siarki o 9%
Tlenku węgla o 70%
Pyłu ogółem o 74%
Pyłu PM10 o 64%

W grudniu 2018 r. podczas wizyty inspektorów WIOŚ firma przekazała wszystkie dokumenty dotyczące jej działań w tym zakresie. Pozostajemy otwarci na współpracę z samorządem i NGO w zakresie redukcji naszego wpływu na środowisko.

Przeprowadzone do 2018 działania mające na celu ograniczenie emisji:
1. Działania inwestycyjne zwiększające zdolności produkcyjne zakładu, polegające na instalowaniu kolejnych  maszyn, które z uwagi na to, że mogą emitować dodatkowe ilości gazu lub pyłu
od razu wyposażane były w urządzenia do minimalizacji ich ilości. Przykładem takiego działania było zainstalowanie nowego fluidyzacyjnego pieca do prażenia i wyposażenie go w katalityczny dopalacz spalin. Budowa nowych, aspirowanych systemów magazynowania i transportu surowców i prażenin wyposażonych w urządzenia odpylające powietrze wylotowe. Nowa suszarnia rozpyłowa wyposażona została w bardzo sprawnie działające cyklony i filtr workowy.
2. Działania inwestycyjno-remontowe mające na celu wyeliminowanie tych maszyn, które powodowały dużą emisję oraz instalowanie nowych, wyposażonych w systemy oczyszczania spalin i zmniejszających emisję pyłów. Przykładem takiego działania było wyeliminowanie z produkcji starych pieców prażalniczych, nie posiadających systemu oczyszczania powietrza wylotowego oraz zainstalowanie w to miejsce nowego pieca taśmowego wyposażonego w katalityczny dopalacz spalin.
3. Działania naprawcze oraz inwestycyjne mające na celu ograniczenie emisji na istniejących emiterach

O FIRMIE
Grana sp. z o.o. jest największą na świecie firmą produkującą napoje rozpuszczalne na bazie zbóż
i cykorii. Główne surowce, z których powstają te produkty to zboża (jęczmień i żyto) oraz cykoria. Dodatkowo, używane są w mniejszych ilościach inne składniki, takie jak: słód jęczmienny, pszenica, orkisz, mniszek lekarski, figi. Korzystając ze współpracy z innymi zakładami Grupy Cafea, Grana przetwarza też kawę naturalną wykorzystując ją do produkcji mieszanek z kawami zbożowymi i cykorią.


 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.