Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.


W ramach  programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja lub pożyczka przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Ponadto, w ramach programu można również uzyskać pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:
•      wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
•      docieplenia przegród budynku,
•      wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
•      instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
•      montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy
•      Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
•      Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.

Wysokość dofinansowania
•      biorąc udział w Programie możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów,
•      maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł,
•      minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł,
•  wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Krok po kroku – Jak uzyskać dofinansowanie?
Określ potrzeby swojego budynku. Przed przystąpieniem do programu, określ aktualny stan budynku pod kątem jego potrzeb. Informacje te są zawarte w audycie energetycznym (jeśli został wykonany), który należy załączyć do wniosku. Jeśli nie posiadasz audytu energetycznego, wykonaj uproszczoną analizę energetyczną budynku. W tym celu wypełnij formularz wniosku o dofinansowanie, zgodnie z przyjętą metodyką zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz wniosku o dofinansowanie, skompletuj wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Portalu Beneficjenta. Możesz skorzystać z Listy sprawdzającej zamieszczonej na dole strony oraz na stronie https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/ w zakładce Podstawowe informacje o programie. Upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe.
Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wymagane dokumenty, w tym  potwierdzające osiągnięte dochody tj. oryginały zaświadczeń z urzędu skarbowego potwierdzające dochód lub kopie deklaracji podatkowych wraz z Urzędowym Powiedzeniem Odbioru (UPO).

Podpisz umowę na dofinansowanie
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie przygotowana umowa na dofinansowanie.

Realizacja inwestycji i wypłata dofinansowania
Pieniądze mogą zostać wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych prac lub w jednej transzy na zakończenie zadania. Po zakończeniu zadnia możliwa jest wizyta przedstawiciela WFOŚ w celu weryfikacji wykonanych inwestycji.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/  lub w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie Rynek 12 wejście od ul. Krzywej tel. 12 277 01 67.


 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.