#StopPożaromLasów

Od początku 2020 roku strażacy gasili już 2700 pożarów w polskich lasach (stan na dzień 22 kwietnia br.).  Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu.

Aby uniknąć pożarów w lasach wszystkie osoby przebywające na tych terenach powinny przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest: 

- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

  • W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu. Przydatne są są tutaj: mapa zakazów wstępu do lasów  oraz informacje o zakazach wstępu 
  • Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
  • Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
  • Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach: 0 - brak zagrożenia, I - zagrożenie małe, II - zagrożenie duże; bądź ostrożny, III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych. Mapę zagrożenia pożarowego sprawdzimy: TUTAJ  oraz TUTAJ

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl.

To człowiek odpowiada za 90% pożarów lasów.
Apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących na ich terenie.

(źródło informacji i grafiki: www.straz.gov.plwww.StopPożaromTraw.pl  oraz www.lasy.gov.pl)

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.