Prawo lokalne

Uchwała Nr VIN/294/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr XIV/177/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III N/50/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr VI N/189/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr XVII/214/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI N/189/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr IX N/249/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.

Uchwała Nr XXI/293/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX N/249/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.

Uchwała Nr IX N/250/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr XXI/294/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX N/250/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr IX N/251/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Skawina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

Uchwała Nr XX/281/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XX/282/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Skawina kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XX/283/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.