Formularz zgłoszeniowy - monitoring stanu powietrza

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
 • Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
 • Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@gminaskawina.pl lub kierując pismo na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w badaniach.
 • Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w badaniach.
 • Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 • Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO).
 • Drukuj

  Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

  Rynek 1, 32-050 Skawina

  Tel. centrala: +48 12 277 01 00

  Fax +48 12 277 01 10

  urzad@gminaskawina.pl

  Godziny pracy

  Poniedziałek 8.00 - 17.00
  Wtorek 7.30 - 15.30
  Środa 7.30 - 15.30
  Czwartek 7.30 - 15.30
  Piątek 7.30 - 14.30

  © 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.