Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Harmonogram prac

Powołanie Konwentu Strategicznego Zarządzeniem Burmistrza Skawiny,
zaproszenie uczestników Konwentu na sesje strategiczne


termin: wrzesień 2013 r.


Opracowanie „Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Skawina”
- zebranie materiałów, analiza, opracowanie raportu


termin: październik 2013 r.

I sesja strategiczna:

· podsumowanie celów i rezultatów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2003-2013,

· prezentacja podstawowych wskaźników opisujących rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Skawina,

· przeprowadzenie analizy zasobów własnych oraz otoczenia Gminy Skawina – identyfikacja silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla jej rozwoju – analiza SWOT,

· opracowanie wyników analizy SWOT,

· określenie zagadnień strategicznych na podstawie analizy SWOT,

· identyfikacja misji i wizji.


termin: 9 października 2013 r.,  godz. 9.30,  miejsce: OKR „Gubałówka”

II sesja strategiczna

· określenie głównych kierunków rozwoju,

· określenie celów strategicznych (długofalowych) i celów operacyjnych (średniookresowych) dla poszczególnych kierunków rozwoju,

· weryfikacja zadań ze „starej” strategii pod kątem przydatności i aktualności względem tworzonego dokumentu.


termin: 13 listopada 2013 r.,  godz. 9.30,  miejsce: OKR „Gubałówka”

III sesja strategiczna

· identyfikacja „nowych” kierunków interwencji (zadań kluczowych),

· określenie planów działań (zadań realizujących poszczególne kierunki i cele rozwoju) dla Strategii Rozwoju,

· określenie ram organizacyjnych zadań (instytucja koordynująca, partnerzy, termin realizacji, źródła finansowania).


termin: 11 grudnia 2013 r.,  godz. 9.30,  miejsce OKR: „Gubałówka”


Opracowanie roboczej wersji Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020


termin: grudzień 2013 r.


Konsultacje roboczej wersji Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020


termin: styczeń 2014 r.


Opracowanie ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020, sesja


termin: luty 2014 r.