Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Konwent

KONWENT STRATEGICZNY

- to grupa robocza ds. opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Skawina, która składa się z trzech głównych środowisk lokalnych (tzw. „trójkąta współpracy”):

 • sektora publicznego: władze samorządowe (Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej, Skarbnik, Sekretarz, radni – przewodniczący komisji Rady, szefowie wybranych jednostek organizacyjnych Gminy), reprezentanci jednostek podległych (szkoły, OPS, ośrodki kultury, inne);
 • przedsiębiorców: reprezentanci pracodawców i organizacji gospodarczych z terenu Gminy;
 • mieszkańców: przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy społeczni, osoby publiczne.

Konwent Strategiczny został powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Zarządzeniem nr 163/2013 z dnia 11 września 2013 r. zmienionym Zarządzeniem nr 180/2013 z dnia 9 października 2013 r.


Regulamin prac Konwentu: KLIKNIJ TUTAJ.


Skład Konwentu Strategicznego:

 1. Alechnowicz Maria, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
 2. Bakalarz Jerzy, Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie
 3. Blak Czesław, Sołtys Woli Radziszowskiej
 4. Bobek Józef, Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości
 5. Bogdali Bogdan, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie
 6. Bogdanowicz Marek, Członek Zarządu Elektrownia Skawina S.A.
 7. Borowska Anna, Dyrektor Przedszkola nr 2 w Skawinie
 8. Buchowska Halina, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie
 9. Bugajski Tomasz , Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy
 10. Bylica Antoni, Radny Rady Miejskiej w Skawinie,
 11. Bysina Janusz, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
 12. Chmielarczyk Stanisław, Przewodniczący Zarządu Osiedla Samborek
 13. Czekaj Franciszek, Sołtys Pozowic
 14. Ćwik Piotr, Radny Powiatu Krakowskiego, Dyrektor Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie
 15. Droździewicz Krystyna, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie
 16. Gąsiorowski Czesław, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie
 17. Gdula Roman, Społeczna Grupa „ Rowerowa Skawina”
 18. Gerc Krzysztof, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 19. Głowa Beata , Dyrektor Przedszkola nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie
 20. Grabiec Witold, Radny Rady Miejskiej w Skawinie
 21. Grodecki Stanisław, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
 22. Grzeszczuk Michał, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie
 23. Hajto Grzegorz, Komendant Komisariatu Policji w Skawinie
 24. Karczewski Krzysztof, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego
 25. Kawaler Anna, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie
 26. Klimas Grzegorz, Sołtys Rzozowa
 27. Kolasa Paweł, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
 28. Kopeć Małgorzata, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii
 29. Kostrz Ireneusz, Członek Zarządu Terenowego Klubu Sportowego Skawinka
 30. Książek Dorota, Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
 31. Kucharczyk Regina, Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 32. Kuflowski Marcin, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie
 33. Lackowski Mieczysław, Prezes Skawińskiej Spółki Wodnej
 34. Lizak Robert, Prezes Przedsiębiorstwa Instalacyjno - Budowlanego TALPA
 35. Łętocha Józef, Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
 36. Łukasik Adam, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie
 37. Majdzik Ryszard, Radny Rady Miejskiej w Skawinie
 38. Maksymiuk Andrzej, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Usługowego Sp. z o.o. w Skawinie
 39. Marzec Marek, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Skawinie
 40. Morawski Janusz, Ludowy Klub Sportowy Wiślanie Jaśkowice
 41. Najder Adam, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
 42. Niechaj Józef, Członek Rady Sołeckiej w Radziszowie
 43. Nowak Edward, Komendant Gminny Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Skawinie
 44. Ocetkiewicz Jerzy, Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto
 45. Ożóg Tomasz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
 46. Papież Tomasz, Przewodniczący Zarządu Osiedla Ogrody
 47. Potoczny Marek, Dyrektor Projektów Przemysłowych Valeo Autosystemy Sp. z o.o.
 48. Putaj Wiesława, Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
 49. Rzepisko Norbert, Radny Rady Miejskiej w Skawinie,
 50. Scholz Marek, Dyrektor Operacyjny BAHLSEN Sp. z o.o. sp. k.
 51. Sioma Jerzy, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie
 52. Siudut Wacław, Komendant Straży Miejskiej w Skawinie
 53. Sławik Teresa, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie
 54. Stawowy Tomasz, Asystent Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych i Sportu
 55. Szczepaniak Stanisława, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie
 56. Szczepanik Ewa, Sekretarz Gminy Skawina
 57. Szczygłowska Joanna, Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
 58. Śliwa Mirosław, Sołtys Wielkich Dróg
 59. Śmiech Janusz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie
 60. Tutajewski Andrzej, Prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
 61. Wasyl Grzegorz, Radny Rady Miejskiej w Skawinie
 62. Wąsowicz Anna, Radna Rady Miejskiej w Skawinie
 63. Wątor Teresa, Skarbnik Gminy Skawina
 64. Witkowski Bogusław, Dyrektor Przychodni Zdrowia w Skawinie
 65. Wrzoszczyk Daniel, Kierownik Biura Lokalna Grupa Działania "Blisko Krakowa"
 66. Żak Stanisław, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
 67. Żmuda Agnieszka, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Skawinie