Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Proces partycypacji

Proces partycypacji w ramach opracowania strategii rozwoju

Gmina Skawina rozpoczęła proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia dokumentu. Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy Skawina i poszukać rozwiązań, które pozwolą rozwijać potencjał Gminy, godząc różne potrzeby lokalnej społeczności. Inaczej, niż w poprzednim procesie tworzenia strategii, to mieszkańcy, przedsiębiorcy, NGOs i wszyscy inni zainteresowani rozwojem małej ojczyzny, mają odegrać kluczową rolę w procesie tworzenia planu rozwoju gminy na najbliższe lata. Chcemy, aby mieszkańcy mieli wpływ na to, co w Gminie będzie się działo przez najbliższych 10 lat.


Przygotowanych zostało kilka narzędzi dzięki którym, mogą Państwo poinformować Gminę o tym, co funkcjonuje dobrze, co powinno się zmienić, jakie są Państwa oczekiwania i o jakim miejscu do życia Państwo marzą. Odbędzie się 8 spotkań z mieszkańcami (2 z mieszkańcami miasta i sześć z mieszkańcami sołectw), w czasie których zewnętrzni eksperci mapować będą problemy i wyzwania, przed którymi stoi Gmina.

Na Placu Targowym w targowe czwartki (19.09, 03.10, 07.11 w godzinach 9:00 -12:00) stanie stoisko konsultacyjne, gdzie będzie można zostawić swój pomysł na to, co w Gminie zmienić lub zostawić tak, jak jest.

W październiku wraz z gminnym biuletynem dotrze do Państwa papierowa ankieta, gdzie będzie można ocenić komfort życia w naszej Gminie. Bardzo zależy nam na tym, aby ją Państwo wypełnili i zostawili przy okazji wizyty w urzędzie lub w kilku wskazanych w niej miejscach.

Odbędzie się 6 warsztatów tematycznych (wokół tematu seniorów, młodzieży, przedsiębiorców, jakości życia, rynku pracy, integracji społecznej),  na które zapraszani będą zarówno mieszkańcy, jak i instytucje związane z danym obszarem.

W drugim kwartale 2020, będzie można wziąć udział w konsultacjach społecznych projektu strategii na spotkaniu i przez naszą stronę internetową.

Przez cały czas trwania projektu aktualności będą publikowane na stronie: www.gminaskawina.pl w podzakładce "Zaplanuj przyszłość Gminy Skawina", a informacji udziela Wydział Rozwoju i Strategii, email: strategia@gminaskawina, tel. 12 277 01 84

Lista spotkań:
17.09, 18:00-20:00, Pałacyk Sokół - spotkanie z mieszkańcami Skawiny
19.09, 18:00-20:00, Szkoła w Borku Szlacheckim – spotkanie z mieszkańcami Borku, Kopanki i Rzozowa
1.10, 18:00-20:00, Remiza OSP w Facimiechu – spotkanie z mieszkańcami Facimiecha, Pozowic, Ochodzy i Zelczyna
1.10, 18:00-20:00 Remiza OSP w Korabnikach – spotkanie z mieszkańcami Skawiny
2.10, 18:00-20:00, Świetlica w Krzęcinie – spotkanie z mieszkańcami Krzęcina, Polanki Hallera, Grabia i Gołuchowic
4.10, 18:00-20:00, Dom Ludowy w Jaśkowicach – spotkanie z mieszkańcami Jaśkowic i Wielkich Dróg
16.10, 18:00-20:00 Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie – spotkanie z mieszkańcami Radziszowa i Jurczyc
17.10, 18:00-20:00, Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej – spotkanie z mieszkańcami Woli Radziszowskiej

Stoisko konsultacyjne:

19.09, 03.10, 07.11 9:00 -12:00, Plac Targowy przy ul. 29 listopada