Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Pozyskane środki

Na niniejszej stronie internetowej prezentujemy informacje na temat pozyskanych przez Gminę Skawina środkach zewnętrznych na realizację projektów, zadań i inwestycji gminnych.


Możliwości pozyskania środków zewnętrznych należy podzielić ze względu na źródło ich pochodzenia na środki zagraniczne, pochodzące od grantodawców spoza Polski, zarówno o charakterze państwowym jak i prywatnym (np. zagraniczne fundacje) i środki krajowe, którymi dysponują poszczególne ministerstwa, samorządy wojewódzkie oraz prywatne fundacje. Wśród środków zagranicznych wyjątkową pozycję mają środki europejskie, tzn. środki przyznane Polsce przez Unię Europejską oraz Norwegię, Lichtenstein, Islandię i Szwajcarię w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie środki te stanowią główny i największy strumień wsparcia finansowego dla Polski. Środkami tymi zarządzają albo bezpośrednio poszczególne Agencje Unii Europejskiej albo pośrednio polskie instytucje państwowe i samorządowe.

Same zaś projekty ze względu na przedmiot działań można uszeregować w dwie główne kategorie projekty inwestycyjne (zwane potocznie projektami "twardymi") i projekty „miękkie”, nieinwestycyjnie, skierowane na zrównoważony rozwój, przeciwdziałanie wykluczeniu, podnoszenie kwalifikacji, wyrównywanie różnic oraz aktywizację różnych grup społecznych, zazwyczaj w sektorze kultury, turystyki i sportu, pomocy społecznej i edukacji. Projekty twarde to inwestycje w infrastrukturę, a miękkie to inwestowanie w ludzi.

Stosując powyższy podział dofinansowane projekty z naszej gminy uszeregowaliśmy w dwa główne bloki środki zagraniczne i środki krajowe. Po kliknięciu na poszczególne zakładki rozwija się podmenu z poszczególnymi projektami uszeregowanymi chronologicznie.