Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Menu

Aktualności KS

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród sportowych w Gminie Skawina - raport z konsultacji

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród sportowych

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu “Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród sportowych przyznawanych w Gminie Skawina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie...

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród sportowych w Gminie Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu “Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród sportowych przyznawanych w...

Raport z konsultacji społecznych projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert dla NGO

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Zapraszamy na spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących kryteriów ocen w konkursach dla NGO

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów ocen w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3...

Konsultacje społeczne projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert dla NGO

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań...

Projekt zmian w „Wieloletnim programie współpracy (...) na lata 2019-2022” - raport z konsultacji

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Projekt „Rocznego programu współpracy (...) na 2022 r.” - raport z konsultacji

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, wpłynęło...

Raport z konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu Statutu Gminy Skawina będącego załącznikiem do projektu uchwały...

Konsultacje społeczne zmiany „Wieloletniego programu współpracy... na lata 2019-2022”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w „Wieloletnim programie współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi...

Konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy... na 2022 r.”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz...

Konsultacje społeczne warunków konkursu ofert na prowadzenie CAK Ogody - raport z konsultacji

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Gminy Skawina

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie planowanych konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Gminy Skawina

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713...

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego...