Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Prowadzenie Centrum Aktywności Kulturalnej na osiedlu Ogrody w Skawinie w 2021 roku”.


Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 4 czerwca 2021 r.
  • zakończenie konsultacji: 24 czerwca 2021 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie:
  1. pisemnej (od 4 czerwca do 24 czerwca 2021 r.) – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl;
  2. spotkania konsultacyjnego (12 czerwca, godz. 11.00 budynek CAK Ogrody) – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Promocji, Sportu i Współpracy, ul. Rynek 3, pok. 2, Joanna Maryon-Golonka,
    tel. 12 2770 134, e-mail: j.golonka@gminaskawina.pl. i Dorota Bal, tel.: 12 2770 103, e-mail: d.bal@gminaskawina.pl 

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”, w BIP oraz siedzibie Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy.


Zasady konsultacji w Gminie Skawina: KLIKNIJ TUTAJ

Zarządzenie 116.2021

Załącznik nr 1 - Formularz konsultacyjny

Załącznik nr 2 - Projekt zarządzenia z ogłoszeniem o konkursie na powierzenie CAK

Załącznik nr 3 - Powołanie komisji i regulamin prac

Załącznik nr 4 - Wzór oferty

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Złącznik nr 6 - Wzór sprawozdania

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia Covid

Załącznik nr 8 - Zasoby CAK

Załącznik nr 9 - CAK 2021 - Kalendarz stałych aktywności w CAK

Załącznik nr 10 - Układ pomieszczeń w CAK Ogrody