Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-7°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Umiarkowana

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   39.12   5.24   5.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Ś.P. Stanisław CHMIELEK

Ś.P. Stanisław CHMIELEK

Urodzony 17 listopada 1928 roku, zmarł 15 stycznia 2009 roku


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w latach 1953 – 1975 pracownik Huty Aluminium. Zasłużony mieszkaniec Skawiny, człowiek o pięknym życiorysie, oddany swojemu rodzinnemu miastu i jego historii. Ratował przeszłość od zapomnienia zarażając pasją odkrywania historii kolejne pokolenia skawinian. Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Skawiny (w 1981 roku), niezwykle aktywny członek Zarządu, od roku 1996 do 2005 pełnił funkcję Prezesa. Dzięki działaniom Pana Stanisława założona przez TPS stała wystawa ziemi skawińskiej, wzbogaciła się o wiele cennych eksponatów i materiałów dokumentujących historię miasta i gminy. W 2006 roku, w uznaniu szczególnych zasług, nagrodzony tytułem Honorowego Członka Towarzystwa.


Inną pasją Pana Stanisława, którą łączył z pracą było nauczanie. Pedagog z powołaniem, ceniony i lubiany wychowawca młodzieży. W swojej karierze pełnił funkcję Wicedyrektora w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. Bliski jego sercu był problem wychowania i nauczania, o czym świadczą liczne nagrody i tytuły przyznane przez szkoły: Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie – za działalność w latach 1991-2001, Honorowy Przyjaciel Szkoły nr 1 w Skawinie – 2004 rok, Przyjaciel Gimnazjum nr 2 w Skawinie – 2004 rok, Odznaczony medalem Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie z okazji 50-lecia szkoły.

W roku 2004 Pan Stanisław Chmielek odebrał z rąk Burmistrza Adama Najdera medal okolicznościowy wydanym na 640 rocznicę lokacji. Dwa lata później decyzją Rady Miejskiej, jako pierwszy, otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Skawiny”. Wspaniały człowiek, oddany przyjaciel – cześć jego pamięci.

Nadanie tytułu 26 października 2006 r.


Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera
wygłoszone na pogrzebie Stanisława Chmielka