Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.8   7.26   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Biblioteka Miejska / Muzeum

Przebudowa budynku Biblioteki Miejskiej i utworzenie Muzeum Miasta


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna

DZIAŁANIE: 6.1. Rozwój miast

SCHEMAT: Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

WARTOŚĆ PROJEKTU:   
1  241 008,06 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 
544 942,30 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
28-09-2009 r. do 31-12-2012 r.

DATA PODPISANIA UMOWY: 
27-09-2012 r.

Opis projektu:


Przedmiotem projektu była przebudowa istniejącego budynku biblioteki miejskiej zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 26 w Skawinie i utworzenie nowoczesnego obiektu łączącego w sobie funkcję Biblioteki Miejskiej oraz Muzeum Miasta.

W ramach projektu przeprowadzono gruntowny remont budynku (w tym m.in. zmodernizowano wnętrza budynku, odnowiono elewację zewnętrzną, wykonano remont instalacji wewnętrznych, wybudowano windę, przebudowano nienormatywną klatkę schodową) oraz zagospodarowano otoczenie budynku (w tym m.in. wymieniono nawierzchnię drogi dojazdowej, przed głównym wejściem wykonano platformę podnośną dla osób niepełnosprawnych, wykonano nowe alejki wokół budynku).

W wyremontowanym budynku na parterze znajduje się siedziba Biblioteki Miejskiej, która oprócz swojej podstawowej działalności, związanej z udostępnianiem zbiorów, prowadzi także szereg projektów edukacyjno-kulturowych (np. Skawińskie Spotkania ze Sztuką - spotkania z twórcami z regionu, wystawy malarstwa i fotografii, Internet bez tajemnic - promocja czytelnictwa i nowoczesnych technologii informacyjnych, głośne czytanie bajek dla najmłodszych, Dyskusyjny Klub Książki dla osób w grupie 50+). Na I piętrze mieści się Muzeum Miasta. W salach jak i w otoczeniu Muzeum organizowane są stałe wystawy poświęcone historii regionu, jak i wystawy czasowe upamiętniające ważne wydarzenia z historii gminy, regionu i całego kraju. W wyremontowanym budynku Muzeum realizowane są także projekty przybliżające wiedzę o regionie (lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, warsztaty historyczne poświęcone poznawaniu kultury, tradycji, życia codziennego mieszkańców regionu, cykliczne spotkania i warsztaty edukacyjne).


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

[fot. T. Stawowy, M. Turkawska]