Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Boisko w Krzęcinie

Budowa boiska sportowego w Krzęcinie


PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

DZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsi

WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 901,12 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 297  499   zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: do 31-03-2013 r.Opis projektu:
 
Projekt zakłada budowę małego boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą (o wymiarach 70x40m.) wraz z ogrodzeniem, piłko chwytami oraz utwardzonym dojściem z kostki betonowej w miejscowości Krzęcin. Jego celem jest poprawa jakości życia oraz wzrost aktywności lokalnej społeczności.

Projekt realizowany jest w ramach Osi 4 PROW Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju; Działanie Odnowa i rozwój wsi (Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa)