Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.28   8.36   1.81
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Budowa sali gimnastycznej ZSO i SP nr2

Budowa sali gimnastycznej przy ZSO i SP nr 2 w Skawinie


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA:
 6. Spójność wewnątrzregionalna

DZIAŁANIE: 6.1. Rozwój miast

SCHEMAT: Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu

KATEGORIA INTERWENCJI: Inne rodzaje infrastruktury społecznej

BENEFICIENT: Powiat Krakowski

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 155 877,71 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 998 931,09 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08-06-2009 r. do 31-01-2011 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 08-01-2009 r.


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej, której zasadniczą część stanowi hala o pow. 1161,08m2 połączona z widownią na 260 (+ 94 na trybunach wysuwanych) miejsc siedzących. Przed wejściem głównym oraz przed wejściem do łącznika liceum, zaprojektowane zostały schody zewnętrzne oraz rampy dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynek podzielony jest na 2 części: salę widowiskowo-sportową oraz zaplecze socjalno – techniczne w którym zlokalizowany jest hol wejściowy wraz z szatnią, szatnie i łazienki dla sportowców, pokój nauczyciela (trenera) – pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn na sprzęt sportowy, sala do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla os. Niepełnosprawnych. W sali sport.– wid. mieści się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną. Możliwe jest podzielenie sali na 3 części, każda z nich może pomieścić małe boisko do gry w koszykówkę. W projekcie założono, że sala będzie służyć do wystawiania przedstawień teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej pow. użytkowej. Sala jest dobrze doświetlona poprzez przeszklenia na bocznej i na szczytowych ścianach budynku. Na I piętrze znajduje się widownia otwarta na salę sportową. W nowej sali gimnastycznej odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe (szkolne, międzyszkolne, gminne i powiatowe). Na zorganizowanie wyższej rangi zawodów sportowych pozwoli pojemność sali – sala dysponuje 354 miejscami siedzącymi, jak i rozwiązania komunikacyjne dojazd z ulicy Kościuszki i ul 3 –go Maja. Z nowej sali będą również mogły korzystać kluby sportowe.

CZYTAJ WIĘCEJ