Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

19°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   17.73   2.84   0.1
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Centrum Informacji Turystycznej

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

DZIAŁANIE: Małe Projekty

WARTOŚĆ PROJEKTU: 44  649,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 25  000,00  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: do 31-12-2014 r.


Opis projektu:

Celem projektujest poprawa jakości życia oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na obszarach wiejskich poprzez utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie.

W odrestaurowanym Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie ma powstać Centrum Informacji Turystycznej. Będzie tutaj można zasięgnąć informacji na temat wszystkich atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy Skawina oraz okolic. CIT będzie ogólnodostępne, będzie w nim można otrzymać odpowiednie broszury, foldery, mapki informujące o poszczególnych obiektach i trasach turystycznych oraz przyrodniczych. Będzie można równieżotrzymać informacje nt. samego dworu i jego oferty.