Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

19°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   33.32   3.11   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Chodnik w Polance Hallera

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

DZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsi

WARTOŚĆ PROJEKTU: 399 044,30 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 245 990,00  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: do 31-12-2014 r.Opis projektu:
 
 
Przedmiotem projektu jest budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera (w sąsiedztwie remizy OSP w Polance Hallera). Planowany chodnik ma posiadać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej  o pow. ok. 700 m2.
Projekt realizowany jest w ramach Osi 4 PROW Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju; Działanie Odnowa i rozwój wsi (Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa)