Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Dwór w Radziszowie

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 3. Turystyka i przemysł kulturowy

DZIAŁANIE:3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego

SCHEMAT A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 081 585,15 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 807 278,96 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 5-02-2007 r. do 30-06-2013 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 30-12-2010 r.


Opis projektu:


Przedmiotem projektu był remont, renowacja oraz zachowanie i zabezpieczenie przed całkowitym zniszczeniem budynku i otoczenia zabytkowego Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie wraz z przystosowaniem go do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, społecznych i turystycznych. Projekt zakładał kompleksowe rozwiązanie obejmujące nie tylko pełne odrestaurowanie samego obiektu i znaczne podniesienie  jego stanu technicznego, ale także wyposażenie go w szereg instalacji ochronnych (przeciwwłamaniową, monitoring kamerowy, przeciwpożarową wraz z detektorami dymu, odgromową, przepięciową). Ponadto przedmiotem projektu było także kompleksowe zagospodarowanie otoczenia obiektu. Działka na której znajduje się Dwór została zrekultywowana, został tam utworzony ogród różany wraz z alejkami oraz elementami małej infrastruktury (ławki, kosze, latarnie).
Główne działania w projekcie obejmowały:
A. Remont dachu budynku
B. Roboty remontowo - budowlane
D. Renowacja elewacji wraz z odtworzeniem boniowania
E. montaż instalacji kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, c.o., elektrycznej
F. montaż instalacji ochronnych oraz iluminacji obiektu
G. Restauracja polichromii.
H. Zagospodarowanie otoczenia obiektu
I. zakup wyposażenia
J. nadzór inwestorski, autorski i konserwatorski
K. Promocja projektu i jego produktów
 
Efektem projektu jest wyremontowany i udostępniony na szeroko rozumiane cele kulturalne i edukacyjne zabytkowy dwór. Dwór będzie udostępniony dla zwiedzających na zasadach ogólnodostępności przez cały rok. Wyremontowany Dwór będzie obiektem o znaczeniu regionalnym wydatnie wzmacniającym infrastrukturę kultury w subregionie oraz podnoszącym jego prestiż. Produkt stanie się wizytówką gminy zwiększając jej atrakcyjność turystyczną i kulturową, zapewni lokalnej społeczności, a także turystom odwiedzającym region lepszy dostęp do informacji i oferty kulturowo - turystycznej oraz organizacji czasu wolnego. Odrestaurowany Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie będzie spełniał cztery zasadnicze funkcje:
 
• Regionalnego Centrum Turystycznego (RCT) informującego o atrakcjach i zabytkach subregionu krakowskiego
 
• Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego, w którym znajdą się: 
- 2 sale, które swoim wystrojem będą prezentować dorobek i wytwory kultury ludowej i dworskiej subregionu krakowskiego (elementy wystroju wnętrz, przedmioty życia codziennego, ubiór, rękodzieło)
- 3 korytarze i reprezentacyjna klatka schodowa – pomieszczenia ekspozycyjne przewidziane na wernisaże i wystawy czasowe
- 5 sal przeznaczonych na organizację wydarzeń kulturalnych
- 1 taras i ogród z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych
 
W wyremontowanych pomieszczeniach Dworu będą organizowane różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i edukacyjne, w tym m.in. wybrane sekcje prowadzone przez CKiS, koncerty, konferencje, spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe, imprezy regionalne, kursy, szkolenia, warsztaty  itp.
 
• miejsca zaspokajającego potrzeby społeczności lokalnej związane z infrastrukturą społeczną
 
•  obiektu reprezentacyjnego Gminy
 
Po realizacji projektu obiekt będzie zarządzany przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”