Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.02   3.61   1.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   35.87   50.58
Leśna   30.19   41.83
Edwarda Warchałowskiego   33.6   46.46
Wytrzyszczek   33.9   49.03
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   31.56   44.43
Skawińska   34.65   46.74
Leona Petrażyckiego   32.62   45.73
Leona Petrażyckiego   26.69   35.9
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Gospodarka wolno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina


PROGRAM: Infrastruktura i Środowisko

DZIAŁANIE: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej15 tys. RLM

BENEFICIENT: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 161 665 698,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
 89 000 000 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
 do 31-03-2014 r.
 


Opis projektu:


Celem przedsięwzięcia pn. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina jest wyposażenie aglomeracji Skawina:

 • w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego
 • zapewnienie mieszkańcom Skawiny odpowiedniej ilości i jakości wody do picia zgodnej ze standardami europejskimi,
 • wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania zarówno miasta, jak i terenów wiejskich poprzez budowę 64 km sieci wodociągowej i 168 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz stworzenie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej 2742 osobom, a do sieci kanalizacji sanitarnej 9258 osobom,
 • ograniczenie przedostawania się ścieków do gleby i wód gruntowych i powierzchniowych,
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców naszej gminy,
   

Zadania inwestycyjne spełniające kryteria Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca w Skawinie.
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wola Radziszowska – Radziszów.
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Polanka Hallera – Rzozów.
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jurczyce – Radziszów.
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kopanka – Skawina.
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zelczyna – Skawina.
 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Korabnickiej.
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Radziszów – zadanie IIIb.
 9. Wodociąg i kanalizacja sanitarna dla Radziszowa zadanie IIId i IIIe wraz ze zbiornikiem wody pitnej.
 10. Wodociąg dla Woli Radziszowskiej.
 11. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie.
   

Dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Spójności w 2014 roku 98,5% mieszkańców Gminy Skawina będzie posiadało możliwość podłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej, natomiast 85% do sieci kanalizacyjno-sanitarnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii