Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.77   8.67   1.88
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Kanalizacja dla Radziszowa 3A

Kanalizacja dla Radziszowa – zadanie 3 A – część prawobrzeżna


Kanalizacja Radziszów (w ramach działania 3.A) złożony 15.07.2009 w ramach Oś 3 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich.
 

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OŚ PRIORYTETOWA: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

DZIAŁANIE: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 501 883,26 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 074 542,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-01-2009 r. do 31-12-2011 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 26-03-2010 r.


Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców miejscowości Radziszów poprzez zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej, poprawa atrakcyjności i konkurencyjności gospodarczej Radziszowa – zapewnienie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych, poprzez poprawę infrastruktury. Projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w części prawobrzeżnej Radziszowa. Inwestycja wchodzi w zakres przedsięwzięć porządkujących gospodarkę wodno-ściekową w zlewni rzeki Skawinki.