Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Multicentrum

Multicentrum w Skawinie. Multimedialny punkt dostępu do internetu i usług publicznych.


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 
DZIAŁANIE: 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 
BENEFICJENT: Gmina Skawina
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 791 241,59 zł
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  1 176 790,17 zł
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-04-2010 r. do 31-12-2012 r.
 
DATA WYBORU PROJEKTU: 23-07-2010 r.
 

OPIS:

Projekt zakładał remont części budynku (tzw. pawilonu Skawa) i utworzenie w nim Centrum Multimedialnego.

MultiCentrum (MC) jest interaktywnym i wielofunkcyjnym punktem dostępu do internetu i najnowocześniejszych technologii informacyjnych świadczącym szeroki wachlarz usług publicznych. Zaplanowano go tak, aby był on optymalnie wykorzystany w ciągu całego dnia, jak i tygodnia. W dni robocze w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych głównymi odbiorcami oferty Centrum są zorganizowane grupy szkolne (uczniowie i nauczyciele), grupy 50+ oraz indywidualni odbiorcy. Popołudnia i weekendy to głównie czas dla rodziców z dziećmi oraz kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

MultiCentrum jest także interdyscyplinarnym, interaktywnym w pełni multimedialnym centrum edukacji i rozrywki, dającym możliwość realizacji atrakcyjnych zajęć w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne. Z tego względu oferta zajęć stanowi zarówno atrakcyjną propozycję spędzenia wolnego czasu dla osób w różnym wieku, jak również jest znakomitym uzupełnieniem i rozszerzeniem szkolnych zajęć dydaktycznych z różnych dziedzin wiedzy.

MultiCentrum składa się z 8 obszarów funkcjonalnych:

MULTIDZIECIAK - To zajęcia adresowane  do dzieci w wieku od 5 do 8 lat, składające  się z zabaw integracyjnych  przy komputerach z wykorzystaniem interaktywnego oprogramowania oraz klocków z których tworzone będą modele różnych urządzeń.

MULTISZTUKA – Głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat sztuk plastycznych - ich historii, technik twórczych oraz współczesnych narzędzi elektronicznych wspomagających artystę w tworzeniu dzieła. Pomagają w tym  odpowiednie programy komputerowe umożliwiające m.in. tworzenie animacji, edukacyjne programy komputerowe, wirtualne muzea, filmy o tematyce związanej ze sztuką, aparat fotograficzny, kamera, tablet.

MULTIMUZYKA - Celem zajęć jest popularyzacja wiedzy na temat muzyki: poszczególnych gatunków muzycznych, twórców, instrumentów itp. Wyposażenie techniczne tego modułu umożliwia realizację zajęć obejmującego problematykę teorii muzyki i wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w tworzeniu własnych kompozycji muzycznych. 

MULTINAUKA - Podstawowym celem zajęć  w tym module jest popularyzacja wiedzy
z zakresu nauk empirycznych w oparciu o prezentacje laboratoryjnych doświadczeń naukowych oraz zapoznanie uczestników z metodami automatyzacji procesów produkcyjnych oraz konstrukcją maszyn i  robotów. Dzięki modułom edukacyjnym oraz dołączonemu oprogramowaniu komputerowemu warsztat ten może stanowić wstęp do opanowania sztuki programowania pracy urządzeń zautomatyzowanych.

MULTILINGUA - wspiera naukę języków obcych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach. Oferta multimedialna dostępna na miejscu w Centrum uzupełniona zostanie programami edukacyjnymi i literaturą do wypożyczania.

MULTISENIOR - W oparciu o bazę sprzętową poszczególnych, wymienionych wyżej warsztatów Multicentrum możliwe jest konstruowanie atrakcyjnej oferty dla różnych grup odbiorców. Jedną z możliwości jest prowadzenie zajęć z osobami starszymi, pragnącymi zaznajomić się z nowoczesnymi technikami komputerowymi - internetem, pocztą elektroniczną, edytorami tekstów, bazami danych.

MULTIOBYWATEL - Wyposażenie techniczne Centrum będzie również stanowiło podstawę realizacji szerokiej oferty dla mieszkańców Skawiny i całego regionu. Celem tego obszaru jest wsparcie i umożliwienie dostępu do najnowocześniejszych technologii informacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

e-MULTI  - każdy z dostępnych w Centrum komputerów posiada dostęp do szerokopasmowego internetu, drukarki sieciowej i skanera. Oprócz tego istnieje możliwość skorzystania z faxu i kserokopiarki, a także wypożyczania audiobooków, programów edukacyjnych (np. do nauki języków obcych) oraz  pomocy metodycznych dla nauczycieli na nośnikach elektronicznych.

MultiCentrum dostosowane jest do korzystania przez osoby  starsze i niepełnosprawne.

Zapraszamy do odwiedzenia MultiCentrum - wirtualnie: KLIKNIJ TUTAJ i w realu! 


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”