Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

19°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   33.32   3.11   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Multicentrum

Multicentrum w Skawinie. Multimedialny punkt dostępu do internetu i usług publicznych.


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 
DZIAŁANIE: 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 
BENEFICJENT: Gmina Skawina
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 791 241,59 zł
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  1 176 790,17 zł
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-04-2010 r. do 31-12-2012 r.
 
DATA WYBORU PROJEKTU: 23-07-2010 r.
 

OPIS:

Projekt zakładał remont części budynku (tzw. pawilonu Skawa) i utworzenie w nim Centrum Multimedialnego.

MultiCentrum (MC) jest interaktywnym i wielofunkcyjnym punktem dostępu do internetu i najnowocześniejszych technologii informacyjnych świadczącym szeroki wachlarz usług publicznych. Zaplanowano go tak, aby był on optymalnie wykorzystany w ciągu całego dnia, jak i tygodnia. W dni robocze w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych głównymi odbiorcami oferty Centrum są zorganizowane grupy szkolne (uczniowie i nauczyciele), grupy 50+ oraz indywidualni odbiorcy. Popołudnia i weekendy to głównie czas dla rodziców z dziećmi oraz kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

MultiCentrum jest także interdyscyplinarnym, interaktywnym w pełni multimedialnym centrum edukacji i rozrywki, dającym możliwość realizacji atrakcyjnych zajęć w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne. Z tego względu oferta zajęć stanowi zarówno atrakcyjną propozycję spędzenia wolnego czasu dla osób w różnym wieku, jak również jest znakomitym uzupełnieniem i rozszerzeniem szkolnych zajęć dydaktycznych z różnych dziedzin wiedzy.

MultiCentrum składa się z 8 obszarów funkcjonalnych:

MULTIDZIECIAK - To zajęcia adresowane  do dzieci w wieku od 5 do 8 lat, składające  się z zabaw integracyjnych  przy komputerach z wykorzystaniem interaktywnego oprogramowania oraz klocków z których tworzone będą modele różnych urządzeń.

MULTISZTUKA – Głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat sztuk plastycznych - ich historii, technik twórczych oraz współczesnych narzędzi elektronicznych wspomagających artystę w tworzeniu dzieła. Pomagają w tym  odpowiednie programy komputerowe umożliwiające m.in. tworzenie animacji, edukacyjne programy komputerowe, wirtualne muzea, filmy o tematyce związanej ze sztuką, aparat fotograficzny, kamera, tablet.

MULTIMUZYKA - Celem zajęć jest popularyzacja wiedzy na temat muzyki: poszczególnych gatunków muzycznych, twórców, instrumentów itp. Wyposażenie techniczne tego modułu umożliwia realizację zajęć obejmującego problematykę teorii muzyki i wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w tworzeniu własnych kompozycji muzycznych. 

MULTINAUKA - Podstawowym celem zajęć  w tym module jest popularyzacja wiedzy
z zakresu nauk empirycznych w oparciu o prezentacje laboratoryjnych doświadczeń naukowych oraz zapoznanie uczestników z metodami automatyzacji procesów produkcyjnych oraz konstrukcją maszyn i  robotów. Dzięki modułom edukacyjnym oraz dołączonemu oprogramowaniu komputerowemu warsztat ten może stanowić wstęp do opanowania sztuki programowania pracy urządzeń zautomatyzowanych.

MULTILINGUA - wspiera naukę języków obcych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach. Oferta multimedialna dostępna na miejscu w Centrum uzupełniona zostanie programami edukacyjnymi i literaturą do wypożyczania.

MULTISENIOR - W oparciu o bazę sprzętową poszczególnych, wymienionych wyżej warsztatów Multicentrum możliwe jest konstruowanie atrakcyjnej oferty dla różnych grup odbiorców. Jedną z możliwości jest prowadzenie zajęć z osobami starszymi, pragnącymi zaznajomić się z nowoczesnymi technikami komputerowymi - internetem, pocztą elektroniczną, edytorami tekstów, bazami danych.

MULTIOBYWATEL - Wyposażenie techniczne Centrum będzie również stanowiło podstawę realizacji szerokiej oferty dla mieszkańców Skawiny i całego regionu. Celem tego obszaru jest wsparcie i umożliwienie dostępu do najnowocześniejszych technologii informacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

e-MULTI  - każdy z dostępnych w Centrum komputerów posiada dostęp do szerokopasmowego internetu, drukarki sieciowej i skanera. Oprócz tego istnieje możliwość skorzystania z faxu i kserokopiarki, a także wypożyczania audiobooków, programów edukacyjnych (np. do nauki języków obcych) oraz  pomocy metodycznych dla nauczycieli na nośnikach elektronicznych.

MultiCentrum dostosowane jest do korzystania przez osoby  starsze i niepełnosprawne.

Zapraszamy do odwiedzenia MultiCentrum - wirtualnie: KLIKNIJ TUTAJ i w realu! 


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”