Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.87   3.75   1.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   32.58   45.84
Leśna   29.68   41.33
Edwarda Warchałowskiego   33.05   45.52
Wytrzyszczek   31.72   45.17
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   31.61   44.79
Skawińska   35.77   48.41
Leona Petrażyckiego   32.19   45.41
Leona Petrażyckiego   26.36   35.08
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Strefa Gospodarcza SAG – Etap II

Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie – Etap II


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

DZIAŁANIE: 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

SCHEMAT: Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5  610 770,89 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3  639 695,57 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 19-03-2009 r. do 31-12-2012 r.


Opis projektu

Przedmiotem projektu było dozbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie (SAG) w sieć wodociągową
i drogową, co ma na celu przyciągniecie nowych przedsiębiorców i rozwój obecnie rezydujących w SAG.

Projekt realizowany w latach 2009-2012, obejmował następujące główne działania:

- zad.1 Wodociąg w rejonie ulicy Łąkowej

Przedmiotem inwestycji było wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 630,0m w pasie drogi ul. Nowoprzemysłowej
i miał na celu zaopatrzenie w wodę terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w tym obszarze

- zad.2 Budowa ul. Nowoprzemysłowej – Etap II (obecna ul. płk. Hałacińskiego)

Odcinek drogi łączy wykonany już pierwszy odcinek Północnej obwodnicy Skawiny z ul. Łąkową. Budowa tej drogi umożliwiła dojazd do nowobudowanych zakładów przemysłowych na terenie SAG oraz pozwoliła na uwolnienie kolejnych terenów pod inwestycje. W ramach inwestycji wybudowano drogę (o szerokości 7 m.) wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

- zad.3 Rozbudowa ul. Za Górą w Skawinie

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi o szerokości od 5,5 (na łukach do 7,5 m). Wcześniej ul. Za Górą była drogą o charakterze polnym, o zmiennym przebiegu sytuacyjnym, posiadającą nawierzchnię asfaltowo - betonową, miejscami kamienną o nieuregulowanej szerokości.

- zad. 4 wykup gruntów

W celu wybudowania ul. Nowoprzemysłowej oraz rozbudowy ul. Za Górą i zrealizowania pełnego zakresu inwestycji konieczne było wykupienie gruntów.

Realizacja przewidzianych projektem działań inwestycyjnych przyczyni się do popularyzacji marki „Skawina” i wzrostu rozpoznawalności miasta jako miejsca sprzyjającego inwestorom, o znacznej podaży atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Kluczowym wynikiem projektu w sferze oddziaływania będzie wzrost ilości inwestycji zewnętrznych na terenie Skawiny i zapewnienie trwałych podstaw długofalowego rozwoju miasta.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.