Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Strefa gospodarcza SOG

Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

DZIAŁANIE: 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

SCHEMAT: Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 801 289,75 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 13 487 910,19 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-10-2009 r. do 31-03-2013 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 26-01-2010 r.


Opis projektu:

Skawiński Obszar Gospodarczy to teren byłego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Skawina (tzw. Basen C). Jest to obszar o powierzchni ok. 50 ha. Tereny te zostały przeznaczone pod przemysł i usługi.

Przedmiotem projektu było uzbrojenie obszaru Basenu C w następującą infrastrukturę: 

·sieć wodociągowa

·sieć kanalizacyjna

·sieć CO

·sieć energetyczna

·sieć teleinformatyczna

·drogi wewnętrzne

·ogrodzenie terenu

·uporządkowanie zieleni

Projekt realizowano w okresie od października 2009 roku do marca 2013 roku. Jest to inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj” tzn., że na moment składania wniosku Gmina nie posiadała pozwolenia na budowę i opracowanej dokumentacji technicznej.

Realizacja przewidzianych projektem działań inwestycyjnych przyczyni się do popularyzacji marki „Skawina” i wzrostu rozpoznawalności miasta jako miejsca sprzyjającego inwestorom, o znacznej podaży atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Kluczowym wynikiem projektu w sferze oddziaływania będzie wzrost ilości inwestycji zewnętrznych na terenie Skawiny, powstanie nowych miejsc pracy i zapewnienie trwałych podstaw długofalowego rozwoju miasta.

Realizacja projektu przyczyni się do powstania 11 nowych zakładów pracy.


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013”