Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Szkoła w Jaśkowicach

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Jaśkowicach


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna

DZIAŁANIE: 6.2. Rozwój obszarów wiejskich

SCHEMAT: Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa

KATEGORIA INTERWENCJI: Infrastruktura edukacyjna

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1  523  090,99  zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1  066  163,69  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 09-03-2009 r. do 31-12-2011 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 27-09-2011 r.

DATA PODPISANIA UMOWY: 10-01-2012 r.


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i znacząca rozbudowa istniejącego budynku SP w Jaśkowicach.

Do istniejącego budynku dobudowana została (od strony północnej) nowa część, skomunikowana z częścią istniejącą, która w ramach projektu uległa znacznej przebudowie.

Na parterze istniejącego budynku, w miejscu nienormatywnych powierzchniowo 2-ch sal lekcyjnych zaprojektowano sekretariat i pokój dyrekcji. Pozostałe nowe pomieszczenia parteru to: sanitariat dla chłopców, sanitariat dla personelu pedagogicznego, pomieszczenia porządkowe oraz szatnia dla personelu pedagogicznego. Na poddaszu pozostała sala zajęć komputerowych, w podpiwniczeniu w miejsce kotłowni węglowej utworzono kotłownia gazową. W nowym (trzykondygnacyjnym) budynku zaprojektowano w przyziemiu: hall, szatnie, portiernię, bibliotekę, świetlicę-jadalnię, pomieszczenia kuchenne, sanitariaty dla dziewcząt i osób niepełnosprawnych, magazyn sprzętu sportowego; na parterze: dwie sale lekcyjne z możliwością ich połączenia w jedno pomieszczenie (aula) i pokój nauczycielski; na I piętrze: sale lekcyjne, sanitariaty, gabinet przedmiotowy. Szkoła po rozbudowie zaplanowana jest dla 100 do 110 uczniów. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz pełni funkcje pozaszkolne dla mieszkańców województwa, w tym lokalnej społeczności.

Będą tutaj mogły się odbywać spotkania lokalnych grup działania i organizacji pozarządowych, posiedzenia Rady Sołeckiej, zebrania wiejskie, spotkania mieszkańców z przedstawicielami lokalnych władz i z wybitnymi twórcami z regionu (pisarze, malarze, ludzie kultury i sztuki).

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”