Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

7°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   8.54   1.55   0.58
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   16.83   22.5
Tyniecka   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   20.43   30.36
Skawińska   18.77   25.7
Leona Petrażyckiego   17.52   24.64
Leona Petrażyckiego   11.38   15.57
Wspólna   19.47   27.99
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Twin Town 2009

Spotkanie miast partnerskich Skawiny 2009


PROGRAM: Europa dla Obywateli

DZIAŁANIE:  1. Town Twining (Miasta Partnerskie)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5598,31 euro

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5598,31

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 10-06-2009 do 14-06-2009
 


Opis projektu:


Podstawowym celem spotkania była wymiana doświadczeń na polu kulturalnym, ekonomicznym oraz społecznym pomiędzy organizacjami pozarządowymi, szkołami, młodzieżą, jak również między rodzinami i władzami miast partnerskich. Cel został realizowany podczas seminariów, warsztatów i wspólnych wyjazdów. Projekt promował udział mieszkańców miast partnerskich w dialogu międzykulturowym poprzez systematyczną współpracę oraz poszanowanie różnorodności kulturowej uczestników projektu.

Na zaproszenie naszej Gminy w czerwcu 2009r. przyjechali przedstawiciele Civitanova Marche ( 5 osób - Włochy), Hűrth (5 osób – Niemcy), Roztok (5 osób – Republika Czeska), Turčianskich Teplic (66 osób – Słowacja, w tym 46 osobowy chór dziecięco-młodzieżowy „Melodia”, 13 osobowy zespół folklorystyczny oraz 7 przedstawicieli miasta).