Nazwa zadania: „Zakup fortepianu do sali koncertowej w Szkole Muzycznej w Skawinie”
Nazwa programu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Dofinansowanie: 88 000,00 zł

Projekt dotyczy zakupu fortepianu (z akcesoriami i dostawą) do sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Skawinie. Zakup instrumentu pozwoli zarówno na podniesienie poziomu artystycznego uczniów jak i umożliwi realizację planowanych przez szkołę wydarzeń artystycznych (konkursy, przeglądy, koncerty).„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.