ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
PROGRAM:
 Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 748 764,46 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
249 960,00 zł
OKRES REALIZACJI ZADANIA: 04-07-2022 do 31-12-2022 r.

Opis ZADANIA:

Zadanie inwestycyjne obejmuje modernizację ogólnodostępnego boiska zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 2 znajdującego się ul. Żwirki i Wigury 17 w Skawinie.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone niezbędne prace związane w przygotowaniem terenu pod inwestycję, roboty ziemne i podbudowa, wymieniona zostanie nawierzchnia trawiasta z całości boiska na nawierzchnię poliuretanową, montaż kompletu wyposażenia sportowego oraz montaż piłkochwytów, jak również zagospodarowanie terenu, dzięki czemu obiekt stanie się wielofunkcyjny, a także nowoczesny. Wykonana zostanie tablica informacyjna zgodna z wytycznymi projektu.

Realizacja zadania umożliwi przeprowadzenie rozgrywek czterech różnych dyscyplin sportu (piłki siatkowej, piłki ręcznej, mini piłki nożnej oraz koszykówki) jednocześnie, co jest kluczowe w przypadku tego, często uczęszczanego obiektu zlokalizowanego na trzecim pod względem liczebności osiedlu w Skawinie.

Efektem realizacji zadania będzie nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 19mx37m