Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.77   8.67   1.88
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

OBWODNICA I ETAP

Budowa I odcinka Północnej Obwodnicy Skawiny etap I


Budowa I odcinka Północnej Obwodnicy Skawiny etap I, (dot. rozbudowy istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z ulicą Krakowską - droga krajowa nr 44).

ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
PROGRAM: Zintegrowany Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 450 139,98 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 738.395,00 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 12-10-2005 do 20-06-2006 r.
DATA WYBORU PROJEKTU: 20-10-2005 r.
 

Opis projektu:

Projekt obejmował rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej z ul. Krakowska (DK44), tak aby przystosować je do połączenia z projektowaną drogą gminną kl. G – przyszła Obwodnica. Wykonano następujące prace: dobudowę jednostronnego poszerzenia o dł. 179m w ul. Krakowskiej, rozbudowa wlotu drogi gminnej na parametrach drogi głównej (kl. G) na odcinku 117 m., budowa zjazdu na istniejącą drogę gminna (kl. D).


Podstawowym, ogólnym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, poprzez:

  • zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich,
  • zredukowanie czasu podróży,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu.