Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.77   8.67   1.88
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Orlik 2012 - Skawina

Budowa kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Skawinie


PROGRAM: „MOJE BOISKO – ORLIK 2012"

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 065 917,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 666.000,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
 15-04-2010r. do 30-10-2010r.


Opis projektu:


Celem projektu jest budowa kompleksu sportowego umożliwiającego uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich obiektach sportowych. Projekt obejmuje budowę:

  • boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
  • boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni
  • budynku sanitarno-szatniowego spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
  • oświetlenia kompleksu – min. 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego