Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.28   8.36   1.81
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

OSP Krzęcin

Remont placu przed Remizą OSP w Krzęcinie


ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

PROGRAM:
 Małopolskie Remizy

WARTOŚĆ PROJEKTU: 64 600,48 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
 26 609,00 zł

WARTOŚĆ ŚRODKÓW WYPŁACONYCH:
 26 609,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 20-07-2009 do 15-10-2009 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 25-05-2009 r.

 

Opis projektu:

Plac przed remizą OSP Krzęcinie został wyremontowany poprzez położenie na całej jego powierzchni (18,5 x 36 m), betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nowa nawierzchnia została położona na istniejącej wcześniej nawierzchni z płyt betonowych co nie tylko znacznie obniżyło koszty całej inwestycji (brak konieczności przeprowadzenia demontażu istniejącej nawierzchni), ale również pozytywnie wpłynęło na trwałość i stabilność nowej powłoki. Wykonano także studzienki ściekowe i studzienki rewizyjne.