Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

19°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   33.32   3.11   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Pałacyk Sokół

Remont i adaptacja - Pałacyk Sokół w Skawinie


ORGANIZATOR: Ministerstwo Kultury

PROGRAM: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą

WARTOŚĆ PROJEKTU: 461 487,94 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 100 000,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-06-2005 do 15-10-2005 r.

DATA WYBORU PROJEKTU:
 28-09-2005 r.
 


Opis projektu:

W ramach projektu wykonano szereg prac budowlanych m.in. izolację fundamentów, w tym prace ziemne, ułożenie izolacji, zasypanie i ułożenie nawierzchni, remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego oraz jego odwodnienia. Wykonano również remont instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej.