ORGANIZATOR: Ministerstwo Kultury
PROGRAM: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą
WARTOŚĆ PROJEKTU: 461 487,94 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 100 000,00 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-06-2005 do 15-10-2005 r.
DATA WYBORU PROJEKTU:
 28-09-2005 r.
 


Opis projektu:

W ramach projektu wykonano szereg prac budowlanych m.in. izolację fundamentów, w tym prace ziemne, ułożenie izolacji, zasypanie i ułożenie nawierzchni, remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego oraz jego odwodnienia. Wykonano również remont instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej.