Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.77   8.67   1.88
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Przebudowa ul. Słowackiego

Przebudowa ulicy Słowackiego w Skawinie


ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

PROGRAM: „Modernizacja Dróg Gminnych”

WARTOŚĆ PROJEKTU: 827 040,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 96 926,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 09-02-2010 do 30-11-2010 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 29-03-2010 r.


Opis projektu:

Projekt remont ulicy Słowackiego obejmuje remont jezdni o szerokości 7,8m oraz nawierzchni chodników o szerokości od 1,5 do 3,6m zlokalizowanych po obu stronach ulicy. Po lewej strony jezdni dopuszcza się parkowanie samochodów na szerokości 4,3 m., które wydzielono za pomocą instrumentów organizacji ruchu. Przewiduje się 1 miejsce postojowe dla samochodów ciężarowych, 19 dla samochodów osobowych i 2 dla osób niepełnosprawnych. Remontowany odcinek ulicy ma długość 109 m i składa się z trzech odcinków prostych i dwóch punktów załomu. Projekt przewiduje także wymianę istniejących słupów na stalowe latarnie jednoramienne typu LS 1 – 3 szt.