Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.77   8.67   1.88
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Przebudowa ul. Torowej

Przebudowa ulicy Torowej w Skawinie


ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

PROGRAM:
 „Modernizacja Dróg Gminnych”

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 239 625,18 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
 200 000,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 30-04-2009 do 30-11-2009 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 30-03-2009 r.


Opis projektu:

Zadanie polegało na przebudowie dróg gminnych Torowa i Skawińska stanowiących łącznik pomiędzy pomiędzy drogą Krajową Nr 44 i ulicą Tyniecką. Odcinek ul. Torowej o długości 180 mb został poszerzony z drogi jedno jezdniowej dwupasmowej o pasach ruchu 2x2,7 m do 2x 3,5 m, konstrukcja drogi została dostosowana do kategorii ruchu KR5 i dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN. Na pozostałym odcinku o długości 650 mb wykonano nawierzchnię asfaltową. Ponadto przy ulicy Torowej wykonano chodnik. W ramach zadania zmodernizowany został przepust poprzez wybudowanie widocznych balustrad.