Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Nazwa zadania: Wykonanie renowacji i konserwacji kapliczki Matki Boskiej Gidelskiej z 1915 roku w Jurczycach.


Wysokość dotacji: 33 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 50 200,00 zł