Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Nazwa zadania: Wykonanie renowacji i konserwacji kapliczki z Chrystusem Cierniem Koronowanym wraz z ogrodzeniem z 1900 roku w Polance Hallera.


Wysokość dotacji: 14 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 22 300,00 zł


Zdjęcia wykonane w grudniu 2022 r.