ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
PROGRAM:
 Małopolskie OSP 2022
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 72 000,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
 36 000,00 zł
OKRES REALIZACJI ZADANIA: 18-07-2022 do 31-12-2022 r.

Opis ZADANIA:

Zasadniczym celem robót budowlano remontowych jest wzmocnienie potencjału OSP Krzęcin w zakresie ochrony przeciwpożarowej, która zgodnie z Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia z dnia 24 sierpnia 1991r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 869 z późn. zm.)., polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

W ramach zadania zaplanowano:

  • zakup i montażnowych bram garażowych wraz z demontażemstarych bram garażowych,
  • położenie materiału ochronnegona posadzkę garażu,
  • położenie gładzi i pomalowanie ścian garażu,
  • wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego