Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Menu

Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2016 rok

godło i flaga Polski

Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej Gmina Skawina na podstawie Umowy nr 136/OPS/2016 zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 wyżej cytowanej ustawy. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Wartość zadania
Planowany w 2016 roku koszt realizacji zadania w Gminie Skawina:

  • wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa - 184 474 zł.
  • środki własne gminy -  1 895 025,03 zł.
  • całkowity koszt zadania – 2 079 499,03 zł.