Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.15   9.86   0.82
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor: Joanna RUDEK
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./faks 12 276 21 37
www.mgops.skawina.net

e-mail: mgops@skawina.net


Godziny pracy: 

poniedziałek             8.00 - 17.00
wtorek-czwartek       7.30 - 15.30
piątek                       7.30 - 14.30

Zakres działalności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy Skawina, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie realizuje:

 • zadania pomocy społecznej:
  • Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
  • Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
  • Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
  • Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
 • dodatki mieszkaniowe
 • dodatki energetyczne
 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • świadczenia wychowawcze 500+
 • świadczenia z ustawy „Za życiem”
 • pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
 • projekty i programy