Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.8   7.26   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej – 2019 rok

godło i flaga Polski

Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej Gmina Skawina na podstawie Umowy nr 136/OPS/2019 zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 wyżej cytowanej ustawy. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Wartość zadania
Planowany w 2019 roku koszt realizacji zadania w Gminie Skawina:

  • wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 251 306,00 zł
  • środki własne gminy -  2 467 029,91 zł.
  • całkowity koszt zadania – 2 718 335,91 zł.