Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Posiłek w szkole i w domu – 2020 rok

godło i flaga Polski

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się z trzech modułów:

  • pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży,
  • drugi to posiłek adresowany do osób starszych,
  • trzeci moduł zakłada możliwość doposażenia i poprawy standardu już działających stołówek lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Program ten jest dofinansowany dotacją ze środków Wojewody Małopolskiego. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na realizację Programu w ramach modułu 1 oraz modułu 2. Pomoc polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokości dotacji, nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że dofinansowaniu podlega średni koszt posiłku oraz dzienna stawka pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku nie wyższy niż 8,50 zł.

Wartość zadania

Planowany w 2020 roku koszt realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Skawina:

  • wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa      -356 531,00 zł.
  • środki własne gminy                                                           - 94 786,40 zł.
  • całkowity koszt zadania                                                       - 451 317,40 zł.