Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.8   7.26   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

„Posiłek w szkole i w domu 2021” w Gminie Skawina

godło i flaga Polski

Gmina Skawina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania własnego w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dzieci oraz osoby starsze i chore w trudnej sytuacji życiowej mogą dzięki temu otrzymać wsparcie w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, polegające na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom starszym chorym i niepełnosprawnym.
W związku z realizacją wymienionego zadania dotowanego z budżetu państwa, Wojewoda Małopolski na podstawie umowy 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. zmienionej Aneksem nr 1/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. i Aneksem nr 2/2021
z dnia 14.09.2021 r. przyznał środki finansowe na jego realizację na terenie gminy Skawina w wysokości 562 400 zł (słownie pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta zł) co stanowi 80% kosztów zadania.

Całkowity koszt zadania nie może być niższy niż 703 000 (słownie: siedemset trzy tysiące zł).