Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

godło i flaga Polski
Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Zadanie realizowane jest od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł.
W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów ich realizacji.

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. Termin złożenia wniosków do Wojewody Małopolskiego upływa z dniem 22 października 2021 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub pobytu całodobowego, dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. osobami.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących Programu w załącznikach na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: KLIKNIJ TUTAJ.

Gmina Skawina wystąpiła o środki finansowe w ramach Programu.


W dniu 9 marca 2022 r. Gmina Skawina podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Na realizację Programu w roku 2022 r. Gmina Skawina  otrzymała 418 608,00 zł, całkowita wartość wynosi 418 608,00 zł.


Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2022 w ramach Programu wsparciem zostanie objętych w ramach pobytu dziennego – 34 osoby niepełnosprawne.