Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Program Wspieraj Seniora – 2020 rok

godło i flaga Polski

Seniorze bądź bezpieczny - zostań w domu !!!

Bezpłatna infolinia dla osób potrzebujących pomocy: 22 505 11 11

Gmina Skawina - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”, program finansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych gminy.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej (w wyjątkowych sytuacjach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

  • Usługa wsparcia jest realizowana przez pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub wolontariuszy do dnia 31 grudnia 2020 r. dla mieszkańców gminy Skawina,
  • z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • udzielanie pomocy w ramach programu nie zależy od sytuacji dochodowej, ani nie wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego,
  • pomoc w formie usługi wsparcia jest nieodpłatne,
  • koszty zakupów pokrywa Senior. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidualnie z osobą wyznaczoną do pomocy.

Jak można skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu „Wspieraj Seniora”?

KROK I

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię:

Numer Infolinii: 22 505 11 11 – od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 – 21:00

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje je do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Na zgłoszenia przyjęte w weekend, pracownik Ośrodka kontaktuje się telefonicznie z osobą zainteresowaną w poniedziałek. Rekomendujemy w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii. 

Potrzebę usługi można również zgłaszać bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skawinie pod numerami telefonów:

508 578 531

508 167 392

w godzinach 7-19

KROK 2

Pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

KROK 3

Do seniora przychodzi osoba, która zostanie wyznaczona do pomocy. W celu weryfikacji osoba poda imię i nazwisko oraz przedstawi dokument poświadczający, że jest pracownikiem lub wolontariuszem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Programu „Wspieraj Seniora”. Zasady i sposób rozliczania zostaje ustalany podczas pierwszego kontaktu. Zarówno senior, jak i osoba wyznaczona do pomocy mają obowiązek zachować zasady bezpieczeństwa (zachowanie dystansu, maseczka, w miarę możliwości rękawiczki). Osoba pomagająca może również pomóc w zakupie leków, opłaceniu rachunków czy innych zadaniach, które nie wymagają udostępniania danych wrażliwych. Osoba wyznaczona do pomocy nie przebywa w mieszkaniu Seniora, nie wykonuje również czynności porządkowych. Z usługi można skorzystać do 31.12.2020 r. Wsparcie ustalane jest z osobą,
w zależności od jej potrzeb.

Wartość zadania

Planowany w 2020 roku koszt realizacji Programu „Wspieraj Seniora” w Gminie Skawina:

  • wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa      - 106 750,00 zł.
  • środki własne gminy                                                            -   26 689,28 zł.
  • całkowity koszt zadania                                                       -133 439,28 zł.